A Magyar Ifjúsági Szövetség tagja, Arany Kata részt vett az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának 27. ülésén Strasbourgban október 14-16 között. Az ülésszak témája „Az ifjúság megerősítése – a helyi és regionális önkormányzatok felelősségvállalása” volt. Ebből az alkalomból – az Európa Tanács történetében elsőként – 34 tagállam ifjúsági delegáltjait hívták meg az ülésre, hogy részt vegyenek és elmondják a véleményüket. A 16-30 év közötti ifjúsági delegáltakat előzetes jelentkezés alapján választotta ki a Kongresszus döntéshozó szerve.

Október 15-én a napirendben másfél óra állt a fiatalok rendelkezésére az „Ifjúsági vita” keretében. Itt két kiválasztott témát adtak elő, majd tárgyaltak meg a Kongresszus tagjaival. E két téma: „a fiatalok munkanélkülisége” és „a co-menedzsment, közös-döntéshozó szervek felállítása”, azaz a fiatalok bevonása a döntéshozatalba intézményesült keretek között. Mindkét témakörben a fiatalok arra helyezték a hangsúlyt, hogy a ma döntései az ő későbbi életükre vannak befolyással, ezért kell bevonni őket nemcsak a döntések előkészítésébe, hanem azok meghozatalába is. Felmerült, hogy a helyi és regionális (megyei) választásokon át kell gondolni azt, hogy az aktív szavazati jog megszerzésének korhatárát 16 évre csökkentsék, tekintettel arra, hogy ez az a szint, amely a leginkább befolyásolja a fiatalok mindennapi életét.

Egyre jellemzőbb a fiatalok elfordulása a politikától, a távolmaradás a választásoktól és az érdektelenség. Az ifjúsági delegáltak az ülés végén kiadott deklarációjukban ajánlásokat fogalmaztak meg a helyi és regionális önkormányzatok felé, és kifejtették, hogy hisznek abban, hogy a tényleges bevonással a döntéshozatalba ez megváltozhat, hiszen közelebb kerül hozzájuk és érzik, hogy valóban befolyással lehetnek rá. A fiatalok aktív részvétele az egész közösség formálásához hozzájárulhat. Ez a jó tapasztalat már több közösségben megvalósult, működő rendszerről van szó. A teljes angol nyelvű szövege a deklarációnak ITT elérhető.

Fontos, hogy felhívták a figyelmet a Kongresszus 128 (2003) ajánlására – melynek eredeti szövege 1992-ben került elfogadásra – , amely a fiatalok részvételéről szól a helyi és regionális közéletben, és amely mind a 47 tagállam által elfogadásra került, azonban megvalósítása a gyakorlatban várat magára.

Az ifjúsági vita idején az ülésteremben lévő kivetítőkön a #youthsession2014 hashtaggel ellátott twitter üzenetek jelentek meg, így a távolmaradók is bekapcsolódhattak a vitába és elmondhatták véleményüket. Nemcsak fiatalok, hanem a Kongresszus tagjai is éltek ezzel a lehetőséggel.

Az ifjúsági delegáltak a Kongresszus ülése után is folytatják a munkát nem csak a saját országukban, hanem közösen is: minden tervet és apró előrelépést megosztanak egymással a közösségi oldal segítségével, mert bíznak benne, hogy a részvételük pozitív irányú változást indíthat el a tagországokban.